Predstavniki šolske skupnosti OŠ Cvetka Golarja Ljutomer smo se v četrtek, 10. marca, udeležili 32. medobčinskega Otroškega parlamenta v Ljutomeru. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo, na katerih se spodbuja otroke k sodelovanju v družbenem življenju.

Na dogodku so sodelovali še predstavniki naslednjih šol: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja vas, OŠ Križevci pri Ljutomeru, OŠ Mala Nedelja in OŠ Cezanjevci. Spremljali so nas tudi mentorji in ravnatelji.

Že tretje leto mladi razmišljamo o temi Moja poklicna prihodnost. Predstavniki posamezne šole smo predstavili svoje dejavnosti in mnenja glede naše poklicne prihodnosti. Tema nam je bila zelo poučna, saj je izbira poklica pomembna za prihodnost slehernega človeka. Zanimive so bile tudi predstavitve posameznih šol. Najbolj sta nam bili zanimivi predstavitvi učencev iz OŠ Stročja vas in OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

Tudi mi smo predstavili naše aktivnosti in dejavnosti. Udeležencem smo predstavili naše ugotovitve. Poudarili smo, da v naših krajih izumira lončarstvo, zato smo na šoli uredili lončarsko delavnico, ki jo radi obiskujemo. Predstavili smo tudi linijo izdelkov pod blagovno znamko GOart in spletno prodajo le-teh. Veliko smo razmišljali tudi o poklicih, ki bi jih potrebovali pri vzdrževanju in negovanju šolskih vrtov ter sadnih dreves v okolici šole.  Čeprav smo se na predstavitev dobro pripravili, smo imeli veliko tremo. Na koncu smo bili zelo pohvaljeni. Vsi prisotni so bili navdušeni nad našo izbrano temo, še posebej pa jim je bila všeč spletna prodaja naših izdelkov linije GOart. Nekatere je zanimalo, ali smo si že izbrali svojo poklicno pot in z veseljem smo jim povedali, da razmišljamo o poklicih mizarja ali lesarja ter avtomehanika ali strojnika.

Naše druženje smo zaključili z zakusko. Pripravili so nam različne vrste pic, ki so bile zelo okusne.

Ponosni smo, da nam je bila zaupana naloga predstaviti poklice na Otroškem parlamentu. Verjamemo, da bodo odrasli tudi v prihodnje znali prisluhniti zamislim, pobudam in zahtevam mladih parlamentark in parlamentarcev. Mladi smo namreč pomemben del družbenega dogajanja, zato je pomembno, da naše predloge odrasli jemljejo resno in jih upoštevajo pri skupnih prizadevanjih za boljšo prihodnost.

Učenci 7., 8., 9. razreda z mentorico Suzano Vaupotič