Šola skozi čas

Pisalo se je leto 1957 in v Ljutomeru je svoja vrata odprla Pomožna šola pod pokroviteljstvom Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer. To je bil povojni čas, ki je prinesel vzpon vseh gospodarskih panog, predvsem industrije. Razvoj industrije pa je povzročil tudi velike premike na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem poklicnega. Kajti ustavno pravico do dela je lahko užival le tisti, ki je bil za določeno delo usposobljen. Še vedno pa ni bil urejen položaj otrok s posebnimi potrebami, ki so potrebovali pomoč družbe in ustrezno usposabljanje. Z ustanovitvijo Pomožne šole v Ljutomeru je tudi za te otroke in njihove družine postala prihodnost svetlejša.

Naša šola skozi čas:

Datum:Aktivnost:
17. september 1957Ustanovitev Pomožne šole pod pokroviteljstvom Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in pričetek pouka; deluje le en oddelek, ki ga uči defektologinja Slavica Koželj.
1958Pomožna šola Ljutomer postane samostojna.
1958/1959Šola deluje z dvema oddelkoma.
1960/1961Šola se je preselila v prostore bivšega dijaškega doma (današnja Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer).
1960Sprejet je bil Zakon o posebnem šolstvu, ki je s predpisi urejal diagnosticiranje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami.
1960Šola se preimenuje v Posebno šolo Ljutomer, njena ustanoviteljica pa je Skupščina občine Ljutomer.
od 1960 daljePrizadevanja za izgradnjo nove šole, velika prostorska stiska, šola deluje na več lokacijah po vsej takratni občini Ljutomer.
1965Pride do pomanjkanja ustreznega kadra, načrtno izobraževanje ob delu zaposlenih z neustrezno izobrazbo.
Poteka saniranje kadrovske problematike, vzpostavita se socialna in psihološka služba.
od 1965 do 1975Pripravljena je vsa potrebna dokumentacija za izgradnjo nove šole, ogromne zasluge gredo takratni ravnateljici Mariji Prelog.
1972Šola se je preimenovala v Osnovno šolo Cvetka Golarja Ljutomer.
1977/1978Dokončana  je gradnja nove šole.
28. november 1978Nova zgradba zaživi, pričetek pouka v novi šoli.
5. februar 1979Osnovna šola Cvetka Golarja se priključi k OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.
od 1. 1. 1989 do 31. 10. 1992Osnovna šola Cvetka Golarja postane samostojna šola.
Od 1. 11. 1992 do 28. 2. 2000OŠ Cvetka Golarja postane podružnica OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.
od 1. 3. 2000Prihaja do prizadevanj za osamosvojitev šole.
1.9.2021Osnovna šola Cvetka Golarja postane samostojna šola.