Podružnična OŠ Cvetka Golarja Ljutomer je kot partner vključena v projekt »Mala šola lončarstva«; projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nosilec operacije pa je zavod Marianum Veržej. Poleg naše podružnice v projektu sodelujejo še tri šole.
Lončarstvo predstavlja pomemben del naše kulturne dediščine, hkrati pa je glina naravni material, ki nudi možnost sproščenega likovnega izražanja, tudi likovne terapije, če so dejavnosti ustrezno pripravljene. Z glino bogato prst najdemo širom naše dežele, tudi v naših krajih; predvsem v Prekmurju je posamezna vas nekoč imela vsaj deset lončarjev. Danes, ko je lončarske izdelke zamenjala industrijska keramika, žal le še posamezni lončarji ali zavodi ohranjajo to kulturno dediščino ter znanje prenašajo na mlajše rodove.
Po načrtu projekta se je interesna dejavnost ob pričetku šolskega leta začela izvajati na šoli, strokovno vodenje in neprecenljiva znanja nam je predajala lončarka Urša Ambrož iz Zavoda Marianum Veržej. V povezavi z aktualnimi razmerami so bile dejavnosti nekaj mesecev prekinjene, z januarjem 2021 pa je naša nova lončarska delavnica na šoli spet zaživela, saj v njej nadaljujemo z ustvarjanjem unikatnih izdelkov. Vsi učenci so v delavnici že izdelali darila za mame in njihov praznik, lotili pa smo se tudi oblikovanja gline na vretenu ter oblikovali najrazličnejše skodelice. Le-te smo okrasili, glazirali in se veselili končnega izdelka. Ustvarjali smo tudi z ravnimi površinami, izrezovali, oblikovali, krasili, barvali in glazirali broške in obeske za verižice, nastale so tudi prav posebne in prikupne »ptičje broške«. Del nastalih izdelkov bo umeščen tudi v novo linijo izdelkov naše podružnice GOart.
Učenci zelo radi prihajajo v lončarsko delavnico, vprašanj in odgovorov nikoli ne manjka; najbolj jih je zanimala in pritegnila predstavitev dela na lončarskem vretenu.
Mladi udeleženci interesne dejavnosti so tako s pridom vstavili lončarstvo v svoj opus znanj. Morda bo med njimi zrasel tudi kakšen novi lončar, vsaj ljubiteljski, ki bo znanje, kreativnost in občutek za estetiko prenašal tudi na nove rodove. Ob tem učenci krepijo svojo samozavest, močna področja, bolj zaupajo v svoje zmožnosti in se tudi uspešneje in pogumneje vključujejo v okolje.
Suzana Vaupotič – Mala šola lončarstva