5. 4. 2022 je potekal dan odprtih vrat v razvojnem oddelku vrtca OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, Buba, ki deluje v prostorih vrtca Cezanjevci. Vrtec Buba je začel delovati 1. 9. 2021. Takrat so vrtec obiskovali trije otroci. Sčasoma se je skupinica povečala do normativa, to je šest otrok v skupini. Tudi na dan odprtih vrat je bilo v vrtcu vseh šest »bub«.

Ob tej priložnosti so se srečanja udeležili notranji strokovni in vodstveni delavci razvojnega vrtca, vrtca Cezanjevci in zunanji gostje. Povabilu so se odzvali: ga. županja mag. Olga Karba, podžupan, g. Janko Špindler, g. Miha Šoštarič ter predstojnica ZRSŠ OE Murska Sobota ga. Darja Farič Klemenčič. Goste sta pozdravili ravnateljica OŠ Janka Ribiča Cezanjevci ga. Brigita Hojnik in v.d. ravnateljice OŠ Cvetka Golarja Ljutomer mag. Mateja Štefanec Vaupotič. Gostje so seveda tudi obiskali skupino otrok in neposredno spoznali delo z otroki. Strokovno delo v razvojnem oddelku in povezovanje s skupinami vrtca sta predstavili prof. spec. in reh. ped. Ana Žnidarič (vzgojiteljica v razvojnem vrtcu) in dipl. vzg. Jasna Špindler (vodja vrtca Cezanjevci).

Delo v razvojnem oddelku Buba poteka po specializiranih metodah in pristopih, delo se individualizira glede na potrebe posameznega otroka, vzgojitelj v skupini pa je po izobrazbi profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike; pri obravnavi otrok specialni pedagoginji svetuje in pomaga multidisciplinarni tim šole (logopedinja, psihologinja, socialna pedagoginja). Otroci oddelka se že na hodniku in igrišču srečujejo z otroki iz ostalih skupin, nekatere dejavnosti pa izvajajo skupaj; takšno povezovanje omogoča učenje v obe smeri, tako pri otrocih kot strokovnih delavcih vrtca. Umeščenost razvojnega oddelka vrtca Buba v vrtec Cezanjevci tako predstavlja inkluzijo v največji možni meri.

Ob tej priložnosti je OŠ Cvetka Golarja Ljutomer v znak zahvale za pomoč pri odprtju razvojnega vrtca in potrditve dobrega sodelovanja podelila Občini Ljutomer in OŠ Janka Ribiča Cezanjevci priznanje za soustvarjanje inkluzivne kulture.

Zapisala: Alenka Tancoš, ped.vodja razv.vrtca Buba