Na podružnični osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer smo letošnji dan Zemlje obeležili nekoliko drugače. V aprilu smo razpisali likovni natečaj na temo »VARUJMO SVOJE ŠOLSKO OKOLJE« in vsi učenci so pridno ustvarjali na razpisano temo. Skozi vse leto učenci in zaposleni na naši šoli skrbno urejamo okolico šole in skrbimo za čistočo. Učenci so ustvarjali z namenom, da se naučimo skrbeti in varovati okolico naše šole. Hkrati likovni izdelki na poučen način nagovarjajo vse, ki se zadržujejo v okolici naše šole, da nam pomagajo pri ohranjanju čistoče in varovanju naše šolske okolice. Vsi likovni izdelki krasijo okna razredov v pritličju šole in na zelo domiselne načine opozarjajo mimoidoče, da nam pomagajo pri skrbi za šolsko okolico. Tričlanska komisija je izbrala 4 zmagovalne likovne izdelke, ki so razstavljeni tudi zunaj, na vidnih mestih. Nagrajenci so dobili priznanje in praktično nagrado ter iskren aplavz sošolcev in prijateljev.  Ponosni smo na nastale izdelke in njihove avtorje, ki se zelo trudijo za čisto in lepo okolje. Upamo, da bodo izdelki dosegli svoj namen in tudi druge prepričali, da nam pomagajo pri ohranjanju čiste in lepe okolice naše šole.

Koordinatorica natečaja Sara Ferlin Pal in slavistka Nataša Magdič Kukolj