Skoči na glavno vsebino

 

KONTAKT:

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
Cvetka Golarja ul. 6
9240 Ljutomer
Telefon: 02 584 91 70
Telefon svet. službe: 051 277 888
E: oscgl@oscgl.si

Ravnateljica:
mag. Mateja Štefanec Vaupotič

Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka za šolo:
Sanja Kovačič

Pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka za vrtec:
Alenka Tancoš

 
 
 

 

 
 

Zdrava Šola

 

Zdrava šola

zdrava sola

 

LDN ZA ZDRAVO ŠOLO V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2018/2019 je nadgradnja teme iz prejšnjih let: PREHRANA, GIBANJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE.

Šola promocijo zdravja vključi v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt (pouk o zdravju, ki je integriran v šolske predmete) kot skriti učni načrt (klima, medsebojni odnosi, organizacija različnih dejavnosti, projekti). Program zdrave šole zajema celotno šolo (učence, učitelje, starše) in je odprt navzven; naravnanost k sodelovanju z okoljem, lokalno skupnostjo, specializiranimi službami.

Sledili bomo skupnim ciljem evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Aktivnosti, ki  jih bomo izvedli na šoli:

 1. Športne aktivnosti:
 • izbirni predmet – šport za sprostitev,
 • pohod – druženje s podružnično šolo Cven,
 • aktivni odmor,
 • gibanje med poukom.
 1.  Zdrava prehrana:
 • shema šolskega sadja,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 1. Zobna preventiva – zdravi zobje:
 • mesečni obiski medicinske sestre,
 • redni pregledi pri zobozdravniku,
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do okolja:
 • zbiranje starih baterij, tonerjev, kartuš,
 • ločevanje odpadkov na šoli (plastika, biološki odpadki, papir),
 • dan dejavnosti na šolskem vrtu,
 1. Humanitarne akcije:
 • zbiranje odpadnega papirja,
 • zbiranje plastičnih zamaškov,
 1. Obeležitev državnih praznikov in pomembnih dni povezanih z zdravjem
 2. Spodbujanje varnosti (varno v prometu, na soncu, ne meči petard …)

 

September 2018

                          Vodja Zdrave šole na OŠ Cvetko Golar Ljutomer

                          Simona Prša, prof. spec. in reh. ped

 
 
 
 
 
 
Dostopnost