Na Osnovni šoli  Cvetka Golarja Ljutomer, šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom vzgoje in izobraževanja, se vsako leto trudimo, da z različnimi dejavnostmi spodbujamo bralno kulturo pri učencih.

Tako smo se v začetku šolskega leta 2021/22 spet priključili projektu Medgeneracijsko branje – pod okriljem BRALNE ZNAČKE, v okviru katerega smo izvajali branje po skupinah. V projekt se je vključilo 8 skupin z 10 mentoricami, ki so skozi vso šolsko leto izvajale razne dejavnosti.

Zadnjo skupino medgeneracijskega branja smo izvedli v četrtek, 2. junija 2022, na dogodku Noči branja, ki je v osnovi tudi projekt za spodbujanje branja otrok in mladine.

Dan se je počasi prevešal v večer. Po predhodnih dejavnostih smo se zbrali v jedilnici, kjer je bilo vse pripravljeno na nastop literarne gostje.

Srečanje smo začeli z literarno ustvarjalko Metko Prelog iz Murske Sobote, profesorico slovenščine in  pedagoginjo, ki že 23 let dela z mladimi. Ga. Metka nam je predstavila svoje literarne dosežke in prebrala pravljico »Taju nagaja Samo«, zgodbico o psičku Taju, ki je žrtev nasilnega Sama. Mladim bralcem je bila zgodba razumljiva, saj so po pogovoru s pisateljico prepoznali vzorce svoje okolice. Kar je največ vredno, pa je, da se je avtorica s konkretnim primerom z učenci pogovorila, kako je v primeru nasilja potrebno ravnati. 

Avtorico čaka izid nadaljevanja zgodbe, kjer bomo izvedeli več o tem, kaj se junaku dogaja v šoli. Ima namreč  težave s poštevanko. Za najstnike pa je že izšla njena knjiga, kratka pripoved z naslovom Multipla obravnava, ki  govori o težavah mladostnikov. Zgodba je večplastna, vsebina pa se dotika tako najstniškega uporništva kot tudi vzrokov zanj in nas opozarja, da je slednje običajno ogledalo drugih, dosti težjih ozadij, do katerih bi se moral marsikateri pedagog dokopati pred drastičnimi in odločnimi ukrepi, s katerimi lahko, že tako poškodovanega najstnika, še bolj rani in zaznamuje za celo življenje.

Pisateljica je po enournem nastopu z veseljem pozdravila zlatega bralca, ki je vsa leta pridno bral in mu čestitala. Čestitke so prejeli vsi prisotni učenci, saj so se vsi trudili in osvojili bralno značko.

Sledila je večerja in nadaljevanje našega druženja. Knjižničarka Vida nam je brala zgodbico »Helene Kraljič, Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka«. To je zgodbica o fantu, ki ni maral brati. Ko fant razočara svojo simpatijo, se njegov odnos do branja zelo spremeni. Po branju smo še po skupinah reševali naloge in križanko in tekmovali med seboj. Zmagovalna skupina je odločala o vsebini filmskega večera, ki je sledil.

Polni lepih vtisov smo se razporedili po učilnicah in telovadnici ter ob filmu in branju zasanjali v prekratko noč.

Zapisala:

Vida Tivadar, knjižničarka

in mentorica Medgeneracijskega branja

na OŠ Cvetka Golarja Ljutomer