Dragi učenci, spoštovani starši, rejniki!

Šola spet odpira svoja vrata. S poukom pričnemo 3. 9. 2018; šolski prevozi bodo potekali kot lani, tudi jutranje varstvo vozačev bo v ponedeljek že urejeno.

Skupni pozdrav in srečanje bo potekalo v šolski telovadnici ob 8.00, vabljeni in dobrodošli ste tudi starši, rejniki.

Kot na matični šoli bodo šolski prevozi domov potekali ob 12.00 uri.

Lep preostanek poletnih dni vsem in kmalu nasnidenje!