FORMATIVNO SPREMLJANJE, RAZVOJNI PROJEKT ZRSŠ

V okviru razvojnega projekta Formativno spremljanje, ki poteka drugo leto v okviru ZRSŠ, sodelujemo v razvojnem timu za otroke s posebnimi potrebami. Delo razvojnega tima je razvijanje in vnašanje elementov formativnega spremljanja v vsakdanjo pedagoško prakso.

Opis področja:

Formativno spremljanje znanja, katerega namen je izboljšati kakovost učenja in poučevanja, se nanaša na vrednotenje doseganja razumevanja in napredka v pridobivanju znanja učencev. Osnovni namen formativnega spremljanja je, da se v proces učenja vgradi ugotavljanje doseganja ciljev, v zvezi s tem identificirajo vsakokratne učne potrebe učencev in temu primerno prilagodi poučevanje. Ključni element formativnega spremljanja so kakovostne povratne informacije, ki sodijo med najmočnejše orodje za izboljšanje učenčevih dosežkov. Izkušnje in najnovejši izsledki raziskav kažejo, da z vključitvijo učencev v uravnavanje lastnega učenja (načrtovanje, sooblikovanje kriterijev uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje) in s spodbujanjem sodelovalnega učenja, učenci postajajo bolj aktivni v procesih pridobivanja znanja, prevzemajo večjo odgovornost za svoje učenje ter postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov. (dr. Ada Holcar Brunauer, ZRSŠ)

Cilji projekta so:

  • razvijati primere uporabe elementov formativnega spremljanja v učni praksi na vseh predmetnih področjih,
  • učencem omogočiti uvid v  smiselnost formativnega spremljanja,
  • opazovati spremembe v pedagoškem procesu ob uporabi elementov formativnega spremljanja in zapisati ugotovitve,
  • oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja formativnega spremljanja. (dr. Ada Holcar Brunauer, ZRSŠ)

Cilj naše šole:

  • razvijati primere dobre prakse z vnašanjem elementov formativnega spremljanja na področju svetovalnega dela in poučevanja.

Publikacija

Nosilec na ravni šole: Maja Rajh