V projekt Menjaj branje in sanje se je naša šola vključila prvič. V projektu so sodelovali učenci 6. in 7. razreda naše šole. V projektu smo se povezali z mentorico in učenci iz Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Glavna ideja in vizija je bila, da si učenci osnovne in srednje šole med seboj izmenjajo knjige, ki so jim ljube oz. so jih spremljale skozi otroštvo. Naši učenci se tovrstnih druženj vedno razveselijo, zato sva z mentorico Srednje zdravstvene šole pripravili dogodek, ki je potekal na naši šoli. V ta namen smo dijakom pripravili knjižice z naslovom Utrinki učencev 6. in 7. razreda. V njej smo zbrali nekaj dogodkov iz tekočega šolskega leta. Učenci so hkrati utrjevali zapis ter zabeležili svoje najljubše utrinke.

Dogodek izmenjave je potekal 18. 5. 2023. Po sprejemu in nekaj uvodnih besedah so se dijaki predstavili in povedali nekaj o sebi. Nato so nam prebrali zgodbo o Malem princu. Po prebranem smo z učenci razmišljali in se pogovarjali o sporočilu knjige. Kljub simboliki v knjigi, so učenci razumeli, da so pomembne tudi tiste stvari, ki jih ne vidimo z očesom – prijaznost, prijateljstvo, ljubezen, trud, pomoč sočloveku. Tudi učenci so prebrali svoje utrinke, nato pa je sledila izmenjava knjig in zbranih utrinkov. Skupaj smo preživeli lep in sproščen dan. Učenci ter dijaki so se hitro povezali in spoprijateljili, izmenjali nekaj izkušenj ter nasmehov.