V okviru Unesco projekta Kralj Matjaž pod goro Peco, smo z učenci najprej spoznali pripoved o Kralju Matjažu. Pogovorili smo se tudi o tem, kako je potekalo življenje graščakov. Učenci so narisali podobo spečega kralja Matjaža.

Pri izdelavi samega gradu smo uporabili naravne materiale in sicer pretežno karton. Izbrali smo tehniko kaširanja. Na »fasado« gradu smo dodali svoje prstne odtise in tako prispevali k unikatnosti izdelka.

Pri sami izdelavi gradu smo vzpodbujali sodelovanje vseh vključenih učencev, inkluzijo in pa iskanje močnih področij posameznikov (tisti, ki dobro rišejo, so risali; tisti, ki radi sestavljajo, so sestavili dvižni most itd.).

Učenci so bili v samem projektu samoiniciativni in predvsem pripravljeni sodelovati ter pustiti svoj pečat na gradu.

Mentorica: Klavdija Žabot

 

Z učenci  smo v okviru projekta najprej spoznali zgodbo o kralju Matjažu. Spoznavali smo življenje nekoč in danes. Pri pogovoru smo izpostavili življenje plemstva in njihovo življenje na gradu. Učenci so likovno ustvarjali na temo spečega kralja Matjaža.

Po teh dejavnostih smo izdelali grad. Pri tem smo uporabljali različen material, največ karton in ostale naravne materiale. Karton smo obdelali s tehniko kaširanja. Vsak učenec se je na grad podpisal s svojim prstnim odtisom in tako prispeval k izvirnosti izdelka.

Vsi vključeni učenci so z veseljem sodelovali. Pri nastajanju gradu smo upoštevali njihova močna področja: učenka, ki je nadarjena za risanje, je narisala podobo spečega kralja; ostali so raje sestavljali obliko gradu in dvižni most.

Z združenimi močmi in sodelovanjem smo ustvarili unikaten izdelek, ki je rezultat samoiniciativnosti in veselja pri ustvarjanju.

Mentorica: Alja Bajc Kosi

Z učenci 8. in 9. razreda smo se dogovorili, da se bomo vključili v projekt Gradovi iz odpadne embalaže. Preden smo se lotili načrtovanja izdelave smo poslušali legendo o kralju Matjažu.

Pogovorili smo se o pomenu kulturne dediščine in pomenu legende o Kralju Matjažu. Ker je en izmed učencev iz Koroške, smo ga povabili, da nam je povedal še nekaj zanimivosti o svoji rodni pokrajini.

En mesec smo v naši učilnici zbirali različno odpadno embalažo. Ko smo nabrali dovolj materiala so se učenci v dveh skupinah lotili načrtovanja in izdelave gradov. Pri ustvarjanju so bili učenci zelo zavzeti. Več o nastajanju gradov si lahko ogledate na priloženih fotografijah.

Mentorica: Martina Škrlec

V vrtcu Buba smo se v ta projekt vključili letos prvič. Odločili smo se, da bomo izdelovali grad iz odpadne embalaže in tako smo hkrati tudi prispevali h koristni rabi odpadnega materiala. Uporabili smo kartonsko škatlo, tulce, barvne papirje, lepenko, lepilo, lesene palčke ter druge materiale s pomočjo katerih je nastal zanimiv grad. Grad so otroci pobarvali. Nad gradom so bili otroci navdušeni, komaj so čakali, da se bodo lahko z njim igrali. Všeč jim je bila upodobitev pravljice Grad Gradiček (ruska pravljica). Spoznali smo tudi Kralja Matjaža, kateremu je tudi grad posvečen. Otroci so se ob igri z gradom zelo zabavali, urili so motorične in komunikacijske veščine.

Mentorica: Natalija Štottl

V petek, 1. 12. 2023 smo dve šolski uri pri pouku likovne vzgoje v 5. razredu obravnavali zgodbo o kralju Matjažu in ustvarjali grad iz odpadnih materialov. Uporabljali smo karton, grad pa smo oblekli s časopisnim papirjem. V uvodnem delu sem učencem povedala zgodbo o kralju Matjažu. Z zanimanjem so prisluhnili in sodelovali, odgovarjali na vprašanja, povezana z zgodbo. Zanimalo jih je, kje se nahaja jama, kjer spi kralj Matjaž. Povedala sem jim, da je nekje pod goro Peco v Črni na Koroškem. Zatem smo se lotili izdelave gradu. Najprej smo si ogledali material. Za učence sem pripravila odpadni karton in star časopisni papir. Povprašala sem, s čim bi sestavili grad. Takoj so predlagali, da iz škatel in kartona od wc papirja. Na kartonsko škatlo od čevljev smo zlepili “stolpe”, stožce za streho smo naredili iz odpadnega A4 papirja. Potem smo izrezali stene, ki so predstavljale obzidje. Na štirih vogalih smo dodali “razgledne stolpe”. Za podlago smo uporabili kos kartona, na katerega smo s tempero pobarvali reko. Celoten grad in obzidje smo pritrdili z mekolom ter oblekli v časopisni papir. Na koncu sem učence povprašala, kaj jim je bilo pri oblikovanju gradu najbolj zanimivo. Izpostavili so, da jim je bila všeč zgodba o kralju Matjažu, veseli pa so bili tudi, ker jim je uspelo ustvariti grad.

Mentorica: Sara Ferlin Pal