Eko nahrbtnik – zelena žabica se izvaja v povezavi z vrtcem Stročja vas.

Koordinatorica projekta na naši podružnici je Alenka Tancoš, razredničarka 2., 3. in 4. razreda.

Cilji  projekta so:

  • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
  • razvijanje jezika z vidika moralno etične dimenzij,
  • vzpodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do narave in okolja,
  • razvijanje otrokove občutljivosti na posege v okolje, spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme,
  • vzpodbujanje medsebojnih srečanj in povezovanja, druženja in igre …

 


Skok na prispevek