Obletnico šole bomo obeleževali na različne načine skozi vse šolsko leto. Pri tem bodo nekatere dejavnosti posvečene naši kulturni dediščini in literarnemu ustvarjanju, nekatere pa bodo naš pogled usmerjale v prihodnost.

Dejavnost Termin
ŠOLA IMA ROJSTNI DAN – TORTA ZA VSE UČENCE 1. september 2017
PO GOLARJEVIH POTEH – raziskovalno-tehniški dan za vse učence (v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer); oblikovanje razstave o Cvetku Golarju 28. september 2017

SLAVNOSTNA PRIREDITEV OB 60-LETNICI

PODRUŽNIČNE OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER (s postavitvijo doprsnega kipa Cvetka Golarja in otvoritvijo novega učnega stanovanja)

17. oktober 2017
RAZVOJNE MOŽNOSTI ŠOLE – delovno srečanje razvojnega tima šole z zunanjimi člani November 2017
PECI Z MENOJ – delavnice v novem učnem stanovanju December 2017

OKROGLA MIZA – “AKTUALNI IZZIVI

IZOBRAŽEVANJA IN ZAPOSLOVANJA OSEB S

POSEBNIMI POTREBAMI”

April 2018
ZGODBE NAŠIH KRAJEV – zbiranje zgodb ustnega izročila v sodelovanju s članicami Bralnega kluba Ljutomer; izdelava zvočnega zapisa (zgodbe berejo članice kluba in učenci šole) Šolsko leto 2017/2018
NOČ BRANJA Z DOMAČIMI LITERARNIMI USTVARJALCI Junij 2018
ZAKLJUČEK GOLARJEVEGA LETA Junij 2018